Lailiuliuxan Moiluxler


Pengene fra hovedforeningen går til udsendelse af det halvårlige program, kaffebord til generalforsamling, telefonpenge til formanden,
en Peptalk-talkshow-foredragsholder og busser til løvfaldstur.

- De 43.500 kroner er vores udgifter til besøgstjeneste og til uddannelse af demensaflastere.

Vi vil gerne holde vores frivillige skadesløse, for det er ikke meningen, man ligefrem skal have udgifter ved at være frivillig, siger Lillian Møller Pedersen.

- Derfor giver vi besøgsvennerne et beløb på to kroner pr. kilometer i kørselspenge.

For nylig har vi dog være nødt til at stramme op, så vi ikke giver noget for bykørsel, fordi økonomien ikke tillader det, fortæller Lillian Møller Pedersen.

Frivilige kørt træt
Ældre Sagens besøgstjeneste kan i år fejre ti års jubilæum, og flere af dem, der har været med fra starten, er ved at køre trætte.

Antallet af frivillige er faldet fra 30 til 24.

Der er ikke frivillige nok til at imødekomme behovet for en snak over en kop kaffe, idet der er 10 ensomme ældre på venteliste.

Lillian Møller Pedersen oplever, at det er svært at få frivillige besøgsvenner til Bærkvarteret, når det indbærer, at vennen skal betale for sin bykørsel selv.

- Frivillige skal passes og plejes, for eksempel har vi en julefrokost for dem og deres brugere.

Vi plejer også at have en bustur i omegnen for brugere og besøgsvenner, men sidste sommer måtte vi køre i privatbiler, og deltagerne betalte selv det hele for at spare, fortæller Lillian Møller Pedersen.

De to medlemmer af Ældre Sagens lokalkomité gør opmærksom på, at Hobro Kommune nyder godt af både Ældre Sagens besøgstjeneste og af dens demensaflastere. Demensaflasterne har fået et kursus i, hvordan de griber opgaven an. Sådan et kursus i, hvordan man aflaster en pårørende til en dement, koster lokalkomitéen 2.500 kroner pr. person.